Om oss

Selskapene i GP-Gruppen AS, GP Dataservice AS, GP Økonomi AS og GP Media AS, holder til i GP Huset i Os Allé 13 i Halden. GP Huset er et senter for verdiskapning og digitalisering. Det innebærer at vi med vår totale kompetanse skal bidra til at våre kunder skaper verdier gjennom å utvikle sin forretning. Digitalisering kan i denne sammenheng være en viktig suksessfaktor.

I GP Huset er vi samlokalisert med Content Video og Scansør Revisjon. Til sammen tilbyr vi en rekke produkter og tjenester som de aller fleste bedrifter trenger.

Vår store styrke er at vi kan se ting i sammenheng for våre kunder. IT, økonomi og web blir f.eks. stadig mer integrert, og med vår kompetanse kan vi tilby optimale løsninger på tvers av fagområder.

gpdataservice

GP Dataservice bygger og leverer fibernett til hele Østfold. I tillegg leverer vi IT-løsninger i hovedsak til SMB-markedet, men har også kunder med flere hundre ansatte. Vi tilbyr oss å være en bedrifts IT-avdeling eller en del av denne.

Vår avdeling for IT-løsninger levere blant annet drifts- og hostingtjenester, administrerte tjenester, skybaserte løsninger og økonomisystemer. Vi utvikler enge applikasjoner, enten frittstående eller applikasjoner som integrerer økonomisystemer med fagsystemer. TiPro er et time- / prosjektsystem som vi selv har utviklet, og som i dag teller nærmere 1 000 brukere. Vi leverer også det meste innen data- og mobilutstyr og har et eget dataverksted. På nasjonalt nivå samarbeider selskapet med Gyldendal Undervisning om å utvikle læremidler til den videregående skolen.

gpokonomi

GP Økonomi leverer økonomi og IT-løsninger til små og mellomstore bedriftskunder i hele Norge. Vi leverer en lang rekke tjenester innenfor økonomiområdet: regnskapsføring og avstemming, lønnskjøring og lønnsinnberetning, fakturering, utarbeidelse av årsregnskap, ligningspapirer og skatt, budsjettering, bistand ved styremøter og generalforsamlinger, økonomisk rådgiving og sparring, selskapsetablering og valg av organisasjonsform, bistand med forretningsutvikling samt vikartjenester.

I tillegg leverer GP Økonomi et skybasert økonomisystem, Tripletex, som bidrar til å skape den optimale arbeidsfordelingen mellom kunden og oss. Som rapporteringsverktøy bruker vi OneStop Reporting, et skybasert rapporteringsverktøy som henter data direkte fra økonomisystemet.

gpmedia

GP Media har lokaler i Os Allé 13. GP Media leverer ekstern kommunikasjon og reklame på digitale og trykte flater samt intern digital kommunikasjon i form av intranett. Selskapet kombinerer den faglige kompetansen med effektive og kreative utøvere innen grafisk design, nettsider / nettbutikker, sosiale medier, tekst, lyd og bilde samt digital annonsering. GP Media er opptatt av å kunne levere gode kundehistorier.

Basert på mange års prosjektleveranser har GP Media opparbeidet seg et nettverk av gode samarbeidspartnere slik at selskapet totalt sett kan tilby stor spennvidde. Det betyr at du som kunde forholder deg til GP Media som en totalentreprenør hvor selskapet skalerer prosjekter etter innhold og behov.

contentvideo2

Contentvideo er en del av GP Huset som holder til i Os Allé 13 i Halden. GP Huset er et senter for verdiskapning og digitalisering og her samarbeides det på tvers av fagområder for å gi våre bedriftskunder gode og framtidsrettede tjenester.

Contentvideo leverer bilder og informasjonsfilmer til små og mellomstore bedrifter. Vi har lang erfaring med dette, og vi blir gjerne med på reisen fra idéen om en informasjonsfilm til den er ferdig produsert. Contentvideo sitter på et betydelig fotoarkiv. Vi leverer raskt og effektivt og er lette å samarbeide med. Vi kompromisser aldri når det gjelder kvalitet.

Av kunder som vi har hatt større oppdrag for, kan nevnes: Nexans, Peterson Packaging AS, Opera Østfold, Etablererservice Østfold og Spenst.

Contentvideo er godkjent droneoperatør av Luftfartstilsynet for bilder og film fra luften.

Scansør_Revisjon2

Scansør Revisjon har kontorer i GP Huset (Os Allé 13) i Halden og i Tollboden i Fredrikstad. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester.

For oss det det viktig å være en verdifull rådgiver for våre klienter. Rådgivningen har hovedfokus på omorganiseringer, oppkjøp, fusjon og fisjon av virksomheter. Klientmassen er hovedsakelig små og mellomstore selskaper, men vi har også lang erfaring fra store bedrifter.

Størstedelen av våre klienter har tilhold i Østfold og i Oslo / Akershus og tilhører ulike bransjer. Vi har også datterselskaper av svenske og danske konsern i vår portefølje. Våre største fortrinn er lang erfaring og høy kompetanse.

bizraise

Bizraise AS har 30 års erfaring i forretningsutvikling, strategiarbeid, omorganiseringer, utredninger, markedsplaner, styrearbeid, eierskifte og verdivurdering av bedrifter. Vi tilbyr også Social Media Management og digitaliseringsanalyser. I tillegg utfører vi tjenester knyttet til fisjoner og fusjoner for flere revisjonsselskaper.

Våre kunder er små og store bedrifter og organisasjoner i inn og utland. Vi tilbyr en gratis konsultasjonstime til alle med behov, og som tar kontakt. Bizraise AS har kontor i Tollboden i Fredrikstad, men møter kan gjerne avtales på GP Huset i Halden.

Til sammen har vi en breddekompetanse å tilby som vi gjerne vil presentere for din bedrift. Ta kontakt med oss dersom du ønsker et møte!
Har du spørsmål? Ta kontakt!